• img
   การบริโภคนิยม
   สังคมมุสลิมในหลาย ๆ แห่งยังคงขาดความมีสมดุลดังกล่าวคือ มีแต่คำสอนที่สมบูรณ์แต่อาจมีปัญหาที่จะผลักดันแนวความคิดไปสู่การปฏิบัติ

  • img
   การเงินอิสลามในตะวันออกกลาง
   สถาบันการเงินและธนาคารอิสลามอาศัยนโยบายกำกับบริหารดูแลอย่างรัดกุม และเข้าใจถึงกลไกเศรษฐกิจโลกภายใต้กฎหมายชะรีอะฮฺ 

  • img
   ตลาดหุ้นชะรีอะฮฺ
   บอร์ดชะรีอะฮฺจะทำหน้าที่กับกำการดำเนินงานของตลาดหุ้นให้สอดคล้องกับมติคำวินิจฉัยของสถาบันนิติศาสตร์อิสลาม

  • img
   ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยกับกลุ่มประเทศ GCC
   หลังจากมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการค้าน้ำมันและการลงทุนในสหรัฐและกลุ่มยุโรป ทุนอาหรับขยับขยายเป้าหมายการลงทุนมาทางเอเชีย

  • img
   ถึงเวลาที่โลกต้องจารึก
   พฤติกรรมนักธุรกิจและนักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล  แต่ตั้งอยู่บน “ความโลภและความกลัว”

  • img
   การบริหารจัดการงานของอุมมะฮ์(ประชาชาติ)
   หลังอพยพมาสู่นครมาดีนะฮ์ท่านได้นำกฎหมายอิสลามมาใช้จนถูกเรียกว่า กิยามอัดเดาละฮฺ  (การสถาปณารัฐอิสลาม)

  • img
   วิกฤติดูไบเวิล์ด
   ดูไบมีประชากรท้องถิ่นเพียง 200,000 คน ดูไบเป็นรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  • img
   ความเป็นมาของดอกเบี้ย
    แน่นอน"ชาวยิว"คือผู้อยู่เบื้องหลังการกระจายระบบดอกเบี้ยไปทั่วโลก และผู้ที่ทำธุรกิจโดยใช้ระบบดอกเบี้ยก็คือส่วนหนึ่งจากผู้ที่รับใช้ยิว

  • img
   ตลาดหลักทรัพย์ในทัศนะอิสลาม
    นักนิติศาสตร์อิสลามและนักกฎหมายอิสลาม ได้อธิบายหลักการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและการลงทุน

  • img
   การบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล
   การวะกัฟที่ประเสริฐที่สุดคือสิ่งผลประโยชน์ของมันครอบคลุมบรรดาคนมุสลิมในทุกยุคทุกสมัยและสถานที่ 

  • img
   ระบบเศรษฐกิจ กับ อิสลาม
   อิสลามไม่ยอมรับให้มีชนชั้นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินอย่างล้นฟ้า แต่ในขณะเดียวกันยังมียาจกที่ไม่มีที่ซุกหัวนอนในสังคมเดียวกัน

  • img
   ไม้นั่งร้าน
   ถ้าหากว่าผู้บริหารมีความสามารถจัดการ มีความรับผิดชอบจะทำให้องค์กรนี้มีความเจริญก้าวหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ


  • img
   การซื้อขาย
   พึงสังวรเถิดว่า กษัตริย์ทุกคนจะมีเขตหวงห้ามของพระองค์ และเขตหวงห้ามของอัลลอฮฺก็คือสิ่งหะหอมต่างๆที่พระองค์ทรงห้าม

  • img
   ตลาดหลักทรัพย์ ตามทัศนะอิสลาม
   การทำสัญญาซื้อขายพันธบัตร คือ สิ่งที่ขัดกับหลักกฎหมายอิสลามเพราะเกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ย

  • img
   การซื้อขายที่ต้องห้าม
   อิสลามได้ห้ามการซื้อขายบางประเภทที่ไม่โปร่งใส ไม่ชัดเจนและเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความอาฆาตแค้น หรือทุจริตและโกหก


  • img
   อัล-ก็อรฎ์ (การกู้ยืม)
   ผู้ใดที่ทำให้มุอ์มินท่านหนึ่งพ้นจากความยากลำบากหนึ่งในโลกนี้ อัลลอฮฺจะช่วยให้เขาพ้นความลำบากหนึ่งในวันกิยามะฮฺ

  • img
   อัช-ชะริกะฮฺ (การลงหุ้นส่วน)
   การหุ้นส่วนเป็นทำสัญญาข้อตกลงที่อนุญาตให้กระทำ ทั้งกับชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม อนุญาตให้มีหุ้นส่วนร่วมกับคนต่างศาสนิก

  • img
   การตัดสินใจซื้อขาย
   การซื้อขายอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่ได้มีการไตร่ตรองเรื่องราคาก่อน มีผลทำให้คู่ตกลงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความเสียใจ

  • img
   ซะกาตหุ้น
   ให้ถือว่าหุ้นของทุกคนเป็นเสมือนทรัพย์สินของบุคคลคนเดียว  และให้จ่ายซะกาตเหมือนเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง

  • img
   7 วิธี….ต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจ
    ธุรกิจจะต้องช่วยให้ผู้บริโภคได้หันมาสนใจและเลือกใช้สินค้าและบริการที่ธุรกิจมี มากกว่าที่จะปล่อยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเอง

  • img
   การยกให้ และการบริจาค
   หนึ่งความดีนั้นมีค่า(ผลบุญ)เท่ากับสิบเท่าของมันไปจนถึง700 และพระองค์จะทรงเพิ่มมากกว่านั้นแก่ผู้ใดก็ตามที่ทรงประสงค์ 

  • img
   ความเสี่ยงที่นักธุรกิจมือใหม่ควรเลี่ยง
   ไม่ทำการวิจัยหรือสำรวจตลาด เพื่อดูว่าแนวคิดธุรกิจของเราสามารถพัฒนาหรือโตได้หรือไม่


  • img
   เส้นทางสู่เถ้าแก่มือใหม่ !
   แนวทางการเริ่มธุรกิจควรเริ่มจากการหาข้อมูลใน 3 ด้าน คือ...