• img
   การตัดสินใจซื้อขาย
   การซื้อขายอาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่ได้มีการไตร่ตรองเรื่องราคาก่อน มีผลทำให้คู่ตกลงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความเสียใจ

  • img
   ซะกาตหุ้น
   ให้ถือว่าหุ้นของทุกคนเป็นเสมือนทรัพย์สินของบุคคลคนเดียว  และให้จ่ายซะกาตเหมือนเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง

  • img
   7 วิธี….ต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจ
    ธุรกิจจะต้องช่วยให้ผู้บริโภคได้หันมาสนใจและเลือกใช้สินค้าและบริการที่ธุรกิจมี มากกว่าที่จะปล่อยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเอง

  • img
   การยกให้ และการบริจาค
   หนึ่งความดีนั้นมีค่า(ผลบุญ)เท่ากับสิบเท่าของมันไปจนถึง700 และพระองค์จะทรงเพิ่มมากกว่านั้นแก่ผู้ใดก็ตามที่ทรงประสงค์ 

  • img
   ความเสี่ยงที่นักธุรกิจมือใหม่ควรเลี่ยง
   ไม่ทำการวิจัยหรือสำรวจตลาด เพื่อดูว่าแนวคิดธุรกิจของเราสามารถพัฒนาหรือโตได้หรือไม่


  • img
   เส้นทางสู่เถ้าแก่มือใหม่ !
   แนวทางการเริ่มธุรกิจควรเริ่มจากการหาข้อมูลใน 3 ด้าน คือ...