• img
   ความสัมพันธ์ระหว่างโลกอาหรับกับมลายู
    ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามามีบทบาทในแหลมมลายูในปลายศตวรรษที่ 13 นั้น ภูมิภาคแห่งนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และพุทธ

  • img
   สาเหตุที่ทำให้มุสลิมแตกแยก
   "และจงเชื่อฟังอัลลอฮ์ และเราะซูลของพระองค์เถิด และอย่าขัดแย้งกัน จะทำให้พวกเจ้าย่อท้อ และความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป ..."


  • img
   ประวัติศาสตร์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายเคลื่อนไหวได้เลือกใช้ประวัติศาสตร์บางตอนให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตน

  • img
   อัลกอดยานียะฮ์
   มุฮัมมัด อลีย์ เป็นหัวหน้าอัลกอดยานียะฮ์ สายลาโฮร์ เป็นผู้จัดการวารสารที่ออกในนามของอัลกอดยานียะฮ์ และได้นำเสนอการบิดเบือนการแปลอัลกุรอาน เป็นภาษาอังกฤษ

  • img
   อาหรับในสมัยญาฮิลียะฮ์
   พระองค์อัลลอฮทรงประทานอายะฮที่เริ่มด้วยการอ่าน ย่อมแสดงให้เห็นว่าการอ่านนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้มาซึ่งความรู้

  • img
   ความพยายามที่จะทำลายอาหรับและอิสลาม
   แผนการทำลายล้างศาสนาอิสลามเกิดขึ้น ด้วยการใช้เล่ห์เพทุบาย ที่จะทำให้มุสลิมละเลยต่อคำสอนของศาสนาอิสลาม

  • img
   คนดุนยา
   สังคมใดถ้าปราศจากจิตสำนึก และมโนธรรม สังคมนั้นย่อมทำทุกอย่างที่ปราถนา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองมีความต้องการ

  • img
   หลักการและทฤษฎีของซูฟียฺ
   กลุ่มซูฟียฺ คือ ผู้ที่มีการแอบอ้างและเบี่ยงเบนมากที่สุด นี้คือความอุตริอันชั่วร้ายของกลุ่มที่อ้างว่าอยู่ในระดับความรู้ที่เรียกว่า “ญาณวิสัย”

  • img
   ปาเลสไตน์ดินแดนศักสิทธิ์
   ปาเลสไตน์เป็นดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเซียกับทวีปอัฟริกา พรมแดนทางตอนเหนือของปาเลสไตน์ติดต่อกับเลบานอน ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับซีเรีย  ทางด้านตะวันออกติดกับจอร์แดนและทางตอนใต้ติดต่อกับอิยิปต์ 

  • img
   ยิวกับลัทธิก่อการร้าย
   แนวคิดของยิวเกี่ยวกับการก่อร้าย  มีรากเหง้ามาจากความเชื่อที่บิดเบือนซึ่งเคียดแค้นบรรดาผู้ที่ดำรงตนในความดี  บรรดานะบีทั้งหลายและบรรดาผู้ธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

  • img
   วะฮาบียะฮ์ เป็นลัทธิใหมในอิสลามจริงหรือ ?
   วะฮาบียะฮ์ คือ ชื่อขบวนการฟื้นฟูอิสลาม ตามหลักการอัลกุรอาน และซุนนะฮ์ ท่านนะบีมุฮัมมัด 

    


  • img
   รอฟิเฎาะฮฺ
   "ข้าพเจ้าได้ถามบิดาว่า รอฟิเฎาะฮฺคือใคร? ท่านตอบว่า คือกลุ่มที่กล่าวร้ายและให้ร้ายต่อท่านอบูบักร และท่านอูมัร" 

  • img
   กำเนิด อัลคอวาริจ
   อุดมการณ์แต่ละกลุ่มที่แยกตัวออกมานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบิดเบือนหลักการเพื่อแสวงหาแนวร่วม

  • img
   การล่มสลายอาณาจักรอุสมานียะห์
   นักวิชาการศาสนาทำตัวรับใช้ผู้ปกครองโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามบัญญัติศาสนา มุ่งหวังในลาภยศ และผลประโยชน์

  • img
   กิน 3 ต่อ
   มุสลิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถูกกินต่อครั้งแล้วครั้งเล่า บางครั้งจากผู้เป็นศัตรูของมุสลิม และบางครั้งจากมุสลิมด้วยกันเอง

  • img
   กลุ่มต่างๆ ในอิสลาม....
   คือกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นในปลายยุค “ศ่อฮาบะฮฺ” พวกเขาปฏิเสธการบันทึกและกำหนดของพระผู้เป็นเจ้า

    


  • img
   ภูมิรัฐศาสตร์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
    การอธิบายความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ในอดีตเป็นเรื่องยาก แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจตรงกัน

  • img
   กลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมในภาคกลางและกรุงเทพฯ
   มุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพ มีบรรพบุรุษมาจากเชื้อชาติต่างๆ


  • img
   สุลต่านสุลัยมาน ต้นตระกูล มุสลิมสงขลา
   เจ้าพระยากลาโหมศรีสุริยวงศ์ ได้ทำการประหารชีวิตโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทั้งสองคน และสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ โดยมีนามว่า"สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง" ท่านสุลัยมานเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และมิใช่เป็นการสืบราชสันตติวงศ์ตามกฏมณเฑียรบาล จึงประกาศแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา และประกาศเป็นรัฐอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2173

  • img
   การสังหารหมู่ที่ปฏิบัติโดยยิวต่อพี่น้องปาเลสไตน์
   หน่วยก่อการร้ายยิวโดยเฉพาะหน่วยราชการลับ Mossad เป็นหน่วยที่มีชื่อเสียงด้านทารุณกรรมนักโทษที่ผิดวิสัยของมนุษย์

  • img
   จุดยืนของมุสลิมทั่วโลกต่อปัญหาปาเลสไตน์
   จะไม่เกิดวันกิยามะฮฺ(วันสิ้นโลก) จนกว่าชาวมุสลิมจะทำสงครามกับชาวยิว ชาวมุสลิมจะไล่ฆ่าชาวยิวจนกระทั่งพวกเขาต้องหลบซ่อนกำบังตัวที่โขดหินและต้นไม้


  • img
   วะฮาบียะฮ์ เป็นลัทธิใหม่ในอิสลามจริงหรือ ? 2

   ทุกคนถูกเรียกร้องเชิญชวนต่อการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ เพียงพระองค์เดียว และยึดมั่นในคัมภีร์อัลกุรอาน และแบบอย่างของศาสนฑูต มูฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

    


  • img
   วะฮาบียะฮ์ เป็นลัทธิใหม่ในอิสลามจริงหรือ ? 3

   ต่อต้านการตักลีด (การตามอย่างคนตาบอด) และเรียกร้องสู่การให้ความรู้การค้นหาหลักฐาน 


  • img
   วะฮาบียะฮ์ เป็นลัทธิใหม่ในอิสลามจริงหรือ ? 4

   ภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์สะอูด ทำให้วะฮาบียะฮ์แพร่หลายในซาอุดิอาระเบีย โดยเฉพาะภายหลังการสถาปนาราชอณาจักรโดยกษัตริย์อับดุลอาซีซ อิบนุอับดิรเราะหมาน อาลิสะอูด