• img
   แนวทางการคลายทุกข์ 2
   เมื่อเกิดความทุกข์กังวลต่อโลกนี้ ก็ให้หันไปสร้างความวิตกกังวลต่อวันอาคิเราะฮฺแทน อัลลอฮฺ  จะช่วยให้บ่าวของพระองค์สนใจจดจ่อต่อเรื่องดังกล่าวได้ 

  • img
   แนวทางการคลายทุกข์ 1
   ดุนยานั้นมีทั้งความทุกข์ ความยุ่งยาก ความลำเค็ญ ความเจ็บปวด ขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้กลับทำให้ผู้ศรัทธารู้สึกบรรเทาผ่อนคลายลง เมื่อเขาได้จากมันไป

  • img
   หน้าที่มุสลิม ต่อคำสั่งใช้และคำสั่งห้าม
   ความดีและความผาสุก จะมีอยู่ในการปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน ส่วนความทุกข์และความยากลำบากนั้นจะมีอยู่ในการหันห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้

  • img
   คำศัพท์อาหรับที่พบในหนังสือศาสนา
   صلى الله عليه وسلم– ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แปลว่า ขอความโปรดปรานของอัลลอฮ์และสันติสุขจงมีแด่ท่าน (ศาสนทูตมุฮัมมัด)

  • img
   ความรู้ทั่วไปของภาษาอาหรับ
   ภาษาอาหรับเป็นภาษาเก่าแก่ที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลก เป็นภาษาในตระกูลเซมิติก ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับภาษาฮิบรู และภาษาอาราเมอิก

  • img
   ความสำคัญของภาษาอาหรับ
   นักภาษาระบุว่าสังคมมนุษย์มีภาษาใช้สื่อสารประมาณ 3,000 ภาษา

  • img
   การศึกษาภาษาอาหรับ
   ภาษาอาหรับเป็นภาษาของอัลกุรอาน ซึ่งเป็นกะลามุลลอฮ์ (พจนารถของอัลลอฮ์) และเป็นภาษาของฮะดิษ

  • img
   ความหมายของคำว่า ญามาอะห์
   จำเป็นแก่ท่านจะต้องยึดมั่นอยู่รวมกับญามาอะห์ เพราะว่าอัลลอฮ์ มิได้ให้ประชาชาติของ มุฮัมมัด ที่ยึดมั่นกับญามาอะห์นั้นอยู่บนความหลงผิด

  • img
   ความระทมทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์
   ซุบฮานัลลอฮฺ ผู้คนได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือ ? ฉันร้องไห้ตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้า โดยน้ำตาไม่เหือดแห้งเลย และฉันไม่ได้นอนเลย จนรุ่งเช้าฉันก็ยังร้องไห้อยู่....

  • img
   ความโกรธ
   อารมณ์โกรธ คือความต้องการที่จะให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่ถูกโกรธ หรือต้องการให้เกิดความเสียหาย

  • img
   ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมและวันอาชูรอ
    ไม่มีสิ่งที่อัลลออฺทรงกล่าวถึงมัน เว้นแต่ว่าสิ่งนั้นมีความดี และความประเสริฐอยู่ด้วย สิ่งใดที่อัลลอฮฺ สาบาน สิ่งนั้นย่อมประเสริฐ ณ ที่ อัลลอฮ์

  • img
   การเนียต ในรูปแบบคำพูด
   การเนีตยโดยการพูดออกมานั้น ถือว่าเป็นการบกพร่องในเรื่องของศาสนาและ สติปัญญา 

  • img
   ตัวอย่างบิดอะฮฺต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
   บิดอะฮฺในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายและแพร่หลาย อันเนื่องมาจากวันเวลาที่ผ่านเนิ่นนาน และการศึกษาที่ลดน้อยลง

  • img
   ความประเสริฐของผู้แสวงหาความรู้
   การได้รับความรู้ในเรื่องศาสนานั้นถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺ  ที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงประสงค์

  • img
   อิสลามให้หาความรู้
   การศึกษาในอิสลามถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนาและการรู้จักพระเจ้า

  • img
   สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านจิตใจ
    การรักและการคบอย่างจริงใจ โดยสังเกตได้จากการรักกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และการรู้สึกโศกเศร้าอันเนื่องจากการพรากจาก

  • img
   ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในอิสลาม
   การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาที่ปรากฎมาช้านาน ทุกยุคทุกสมัย แต่กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาระดับโลกเพราะมีปรากฎให้เห็นมาตลอดทั่วเกือบทุกประเทศทั่วโลก

  • img
   เป้าหมายการหาความรู้ในอิสลาม
   หากว่าเราปราศจากความรู้ ชีวิตมนุษย์ที่ปราศจากความรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนๆหนึ่งเดินทางในความมืด โดยปราศจากแสงสว่างคอยนำทาง 

  • img
   สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านการเงิน
   เมื่อท่านสังเกตเห็นพี่น้องมีความจำเป็นและท่านมีทรัพย์สินเหลือพอ ท่านต้องเป็นฝ่ายเข้าเสนอความช่วยเหลือโดยไม่รอให้เขาต้องขอ

  • img
   กฎว่าด้วยเรื่องการอ้างหลักฐานจากตัวบทศาสนา
   ดังนั้นการยอมจำนนต่อคำสั่งใด คำสั่งหนึ่งของอัลลอฮ์ และร่อซูล  จึงถึอว่าเป็นสิ่งจำเป็น ไม่อนุญาตให้มนุษย์คนใดจะมีอิสระในการเลือกว่าจะทำ หรือไม่ทำ

  • img
   ความรู้ที่ยังประโยชน์
   บุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจนั้น คือ บุคคลที่ไม่ปรารถนาในดุนยา มุ่งมาดในอาคิเราะฮฺ มีวิสัยทัศน์อันชัดเจนในเรื่องศาสนาของตน

  • img
   ใคร คือแบบอย่างในเรื่องศาสนา
   แท้จริงสัจธรรมและทางนำได้วนเวียนอยู่กับบรรดาพวกเขา ไม่ว่าพวกท่านจะย่างกายไปที่ใด และพวกท่านไม่เคยรวมตัวกันอยู่บนความหลงผิด

  • img
   ผู้รู้ที่สมควรได้รับเกียรติ...
   ฐานะตำแหน่งของผู้รู้ในอิสลามจึงมีคุณค่า และมีเกีรยติ ณ ที่พระองค์  แต่ผู้สมควรจะได้รับเกียรติ แห่งการสืบสายมรดกนี้ 

  • img
   สาเหตุของการสุญูดสะหวี่
   ผู้ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบเหล่านั้น อาจเป็นไปได้สองลักษณะคือ โดยตั้งใจและโดยหลงลืม หากละทิ้งโดยตั้งใจละหมาดของเขาเสีย

  • img
   การสุญูดสะห์วี่
   การสุญูดสะห์วี่จึงหมายถึง การสุญูดที่ศาสนากำหนดให้กระทำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอันเกิดจากการหลงลืมที่เกิดขึ้นในขณะละหมาดนั้น