• img
   มะดีนะฮ์ดารุสสลาม
    หากแต่มีข้อจำกัดทางบัญญัติอิสลามอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นที่จะเดินทางเข้าในเมืองนี้ได้ 

  • img
   การเยือนนครมะดีนะฮ์
    ในการเยือนนครมะดีนะฮ์ก็มีมารยาท  ดังนั้น  จึงจำเป็นที่ผู้เยือนนครมะดีนะฮ์จะต้องเอาใจใส่ในมารยาท  เช่นเดียวกับผู้พักอยู่ในนครมะดีนะฮ์ 

  • img
   การพำนักอยู่ในนครมะดีนะฮ์
   ผู้ใดที่ละเมิดบัญญัติของอัลลอฮ์  ในเขตฮะรอม  เป็นการทำความผิดขั้นอุกฉกรรจ์  และจะถูกลงโทษสถานหนัก  และรุนแรงยิ่งกว่าการทำความผิดนอกเขตฮะรอม

  • img
   มัสยิดนบี
   นครมะดีนะฮ์เป็นที่ตั้งของมัสยิดหนึ่งที่นบีมุฮัมมัด  ได้สร้างขึ้น  ซึ่งท่านสนับสนุนให้เดินทางไปเยือน

  • img
   ฮิจเราะฮ์ หน้าที่ของผู้ศรัทธา
       ฮิจเราะฮ์ คือ การอพยพของท่านนบีมูฮำหมัด และบรรดาศอฮาบะห์ จากมักกะฮ์ไปยังยัษริบ(มะดีนะห์) ซึ่งเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์

  • img
   ท่านนบี ขอดุอาอ์ให้นครมะดีนะฮ์มีบะรอกะฮ์
   มัสยิดกุบาอ์เป็นหนึ่งในสองมัสยิดที่มีความประเสริฐ และฐานะสำคัญแห่งนครมะดีนะฮ์  เพราะทั้งสองมัสยิดถูกสร้างบนความตักวา(ยำเกรง) 

  • img
   ฮิจเราะฮ์ ศักราชอิสลาม
   ที่มาและความสำคัญของศักราชอิสลาม หรือฮิจเราะฮ์ศักราชถือเอาการอพยพของท่านนะบีมุฮัมมัด และบรรดาผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

  • img
   นครมะดีนะฮ์เมืองแห่งความประเสริฐ
    ส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของนครมะดีนะฮ์  คือ  นบีมุฮัมมัด  ส่งเสริมให้มีความอดทนและบากบั่นอุตสาหะ  ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้

  • img
   อาณาเขตของนครมะดีนะฮ์
   พระองค์อัลลอฮ์  ทรงทำให้เมืองทั้งสองมีลักษณะพิเศษ  คือ เป็นเมืองที่ได้รับการพิทักษ์คุ้มครอง  โดยที่เมืองอื่น ๆ ไม่ได้รับเกียรติเช่นนี้ 

  • img
   ความประเสริฐของนครมะดีนะฮ์
   นครมะดีนะฮ์เป็นเมืองที่มีความจำเริญ ซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ ทรงให้เกียรติและประทานความประเสริฐมาให้และทรงทำให้เมืองนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดรองลงมาจากนครมักกะฮ์ 

  • img
   ความหมายของไสยศาสตร์
   ไสยศาสตร์หรือมนต์ดำ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ผิดแผกไปจากธรรมชาติโดยทั่วไป เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ใจบาป

  • img
   มุสลิมจะใช้เวลาอย่างมีคุณค่าได้อย่างไร
    ก้าวแรกของการมีความรู้ที่ถ่องแท้ในศาสนานั้น เริ่มจากการท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน อ่านคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎการอ่านอย่างถูกต้อง

  • img
   จุดเริ่มต้นของการศึกษา
   “ เวลาที่จะนอนและพักผ่อนมันได้ผ่านไปแล้ว โอ้เคาะดีญะฮ์ ญิบรีล ได้บัญชาแก่ฉันให้เตือนมนุษยชาติ เชิญชวนพวกเขาไปยังการเคารพภักดีต่อเอกองค์อัลลอฮ์ แต่ฉันจะเชิญชวนใคร และใครบ้างที่จะฟังฉัน

  • img
   วิธีการศึกษาของชาวสลัฟ
   การศึกษา คือ การอบรมและบ่มเพาะทางสติปัญญา การถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งมุสลิมที่มีคุณภาพและคุณธรรม

  • img
   มุมหนึ่งของอิสลามที่โลกไม่เคยรับรู้
   บทบาทอิสลามและโลกมุสลิม มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของยุโรป และเป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของประชาคมยุโรปจนถึง ณ ปัจจุบัน

  • img
   การเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์
   การดะอฺวะฮฺของท่านได้เริ่มต้นในครอบครัวของท่านก่อนเป็นลำดับแรก และญาติมิตรใกล้ชิด และต่อมาก็จะเป็นชนเผ่าของท่าน

  • img
   แนวคิดทางการศึกษาของนะบีมุฮัมมัด
   การอ่านมิได้เจาะจงเฉพาะท่านนะบี เท่านั้น แต่การอ่านยังถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องปฏิบัติ และการอ่านก็ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้มาซึ่งความรู้

  • img
   การครองงาน
   อิสลามใช้ให้มุสลิมแสวงหาปัจจัยที่ฮาลาล(ที่ศาสนาอนุมัติ) เพราะสิ่งที่นำมาบริโภคนั้นจะกลายเป็นเลือดเนื้อของเขา

  • img
   การครองตน
   ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมจะต้องมีความซื่อสัตย์ หากไม่มีความซื่อสัตย์  เขาก็ขาดคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นมุสลิม

  • img
   การครองคน
   ท่านศาสดามุฮัมมัด จะเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนโยนต่อคนรอบข้างทุกคน ท่านไม่เคยใช้วาจาหยาบคายกับผู้ใด

  • img
   เป้าหมายการศึกษาของอิสลาม
   การศึกษาหาวิชาความรู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์  เพราะการอยู่รอดของมนุษย์ไม่ว่ายุคใดก็ตามต้องอาศัยการเรียนรู้ต่อสิ่งที่อยู่รอบข้าง 

  • img
   พัฒนาการของวัยทารกตามรูปแบบอิสลาม
   น้ำนมที่ได้มาจากสิ่งหะรอมนั้นไม่มีความประเสริฐเลย เมื่อใดที่ทารกได้รับมัน เลือดเนื้อของเขาจะก่อตัวจากสิ่งที่เลวทราม...

  • img
   จุดเด่นของบทบัญญัติอิสลาม
   เมื่อพูดถึงอิสลามผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิม หรือมุสลิมที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนของอิสลาม อาจจะเข้าใจอิสลามในบางมุม

  • img
   อะไรคือการอิบาดะฮ์ ?
   ข้อห้ามของหัวใจ เช่น ห้ามมิให้หยิ่งยโส การอิจฉาริษยา และจำเป็นจะต้องละทิ้งพฤติกรรมเหล่านั้น

  • img
   นักปรัชญาอิสลาม
   มหาสมุทรอันลึกล้ำ ผู้คนจำนวนมากกำลังจะจมอยู่ในกระแสคลื่นอันบ้าคลั่งของมัน มีบางคนเท่านั้นที่รอดพ้นจากการจมน้ำ