• img
   นักปรัชญาอิสลาม
   มหาสมุทรอันลึกล้ำ ผู้คนจำนวนมากกำลังจะจมอยู่ในกระแสคลื่นอันบ้าคลั่งของมัน มีบางคนเท่านั้นที่รอดพ้นจากการจมน้ำ

  • img
   เสบียงที่หก : ยอมรับความเห็นต่าง
   ส่วนการแตกแยกแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกนั้นไม่มีใครที่อยากให้เกิดขึ้นนอกจากผู้ที่เป็นอริต่ออิสลามและบรรดามุสลิมเท่านั้น

  • img
   จรรยามารยาทที่ดีงาม : เข้าหาผู้คน
   นักดาอีย์จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตามที่เขาได้เรียกร้องเชิญชวนจากการอิบาดะฮฺ การปฏิสัมพันธ์ จรรยามารยาท เพื่อมิให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆ ที่ถูกไฟนรกเผาไหม้

  • img
   เสบียงที่สาม : มีหิกมะฮฺ (วิทยปัญญา)
   การรีบร้อนในผู้คนเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมของเขาสู่สภาพในยุคสมัยของบรรดาเศาะหาบะฮฺเพียงแค่รุ่งวันมิใช่แนวทางของหิกมะฮฺ

  • img
   เสบียงที่สอง : ความอดทน
   ถ้าเขามีความอุตสาหะและอดทนในการดะอฺวะฮฺ แท้จริง เขาจะได้รับผลบุญเป็นผลบุญในระดับของเหล่า อัศ-ศอบิรีน

  • img
   เสบียงที่หนึ่ง : ความรู้
   หากการดะอฺวะฮฺตั้งอยู่บนหลักของอวิชชา แท้จริงแล้ว มันคือการดะอฺวะฮฺสู่ความเขลา

  • img
   เสบียงนักดาอีย์ผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ
   อัลลอฮฺได้ให้พันธะสัญญากับผู้ที่พระองค์ประทานความรู้แก่เขา ว่าเขาจะต้องแจกแจงและเผยแพร่ความรู้ที่มี โดยไม่ปิดบังซ่อนเร้นไว้แม้เพียงประการหนึ่งประการใดก็ตาม

  • img
   ความหมายของการศึกษาจากนักวิชาการมุสลิม
   การศึกษาหาความรู้ คือ การรู้จักอัลลอฮฺ การรู้จักท่านนบีมูฮัมมัด และการรู้จักศาสนาอิสลามพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ

  • img
   ความประเสริฐของมารยาทที่ดี
   หากผู้ใดได้ลิ้มชิมความสุขแห่งการมีมารยาทอันงดงามแล้ว เขาย่อมมีความใฝ่ฝันต้องการให้ลักษณะเช่นนั้น มีในตัวของบุคคลอื่นเช่นเดียวกัน

  • img
   ทุก ๆ โรคนั้นมียารักษา
   การรักษาโรคจึงมีข้อจำกัดอยู่เสมอ ถ้าหากยานั้นไม่ถูกกับโรค หรือยานั้นไม่พบกับตัวโรคมันก็ไม่หายหรือถ้าเวลาไม่เหมาะสมพอก็ไม่หายเช่นกัน

  • img
   อิกรอมคืออะไร ?
   ผู้นำคือสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของสังคมมุสลิม จึงต้องอิกรอมให้ความเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนา

  • img
   เรียนแล้วรู้สึกขี้เกียจทำอย่างไรดี ?
   เชคครับ เวลาที่ผมท่องกรุอ่านหรือเรียนหนังสือผมรู้สึกว่าตัวเองเกิดความขี้เกียจทุกที เราควรทำอย่างไรดีที่จะช่วยขจัดความขี้เกียจให้พ้นจากตัวของเรา

  • img
   8 เคล็ดลับขจัดความขี้เกียจ
   พยายามตั้งคำถามให้ตัวเองและตั้งเจตนารมณ์ของตนอยู่เสมอว่า เรียนทำไม? เรียนเพื่ออะไร ? ตำแหน่งของเรา ณที่อัลลอฮฺคืออะไร ?

  • img
   การศึกษาแห่งมนุษยชาติ
   จุดเริ่มแรกของการศึกษาแห่งมนุษยชาตินั้นได้ถือกำเนิดทันทีหลังจากการกำเนิดมนุษย์คนแรกในประวัติมนุษยชาติ และอัลลอฮ์ ทรงเป็นผู้สอน

  • img
   มารยาทของผู้เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์
   เรามีความต้องการที่จะทำให้แบบอย่างการปฏิบัติที่ถูกต้องของศาสนานี้เกิดขึ้นในตัวของเรา เพื่อที่อัลลอฮ์ จะทรงนำชัยชนะ และการมีพลังให้เกิดขึ้นแก่พวกเรา

  • img
   จิตวิทยาแห่งชัยชนะ
   ความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายที่ไม่ลงรอยกันเป็น ซุนนะตุลลอฮฺ หรือ กำหนดกฎเกณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วันที่ทรงสร้างให้โลกและจักรวาลอุบัติขึ้น

  • img
   บทบาทหน้าที่ของคอลีฟะฮฺ
   แท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือ ผู้ที่แข็งแรง ผู้ที่ซื่อสัตย์

  • img
   ริยาอ์ สิ่งที่ทำให้การงานที่ดีต่างๆ เป็นโมฆะ 3
   แท้จริงชิริกเล็กหากเข้าไปในการงานใดแล้วมันจะทำลายการงานนั้นและทำให้เป็นโมฆะ

  • img
   ครู คือ ผู้ให้ ผู้เติมเต็ม ผู้เมตตา
    ครูย่อมอยู่ในฐานะของผู้ให้มิใช่ผู้รับ มือของครูจึงเป็นมือบน มิใช่มือล่าง เป็นมือที่ประเสริฐและมีเกียรติ

  • img
   หลักอิสลาม
    หากกิจการของศาสนาไม่อยู่ในความมั่นคงถูกต้องแล้ว สภาพการณ์ของประชาชาติก็ย่อมจะไม่เป็นปกติสุข

  • img
   ทฤษฎีทุนนิยมกับการศึกษาแบบอิสลาม
   เราจะพบว่าผลของดอกเบี้ยนั้นจะนำมาซึ่งการแบ่งแยกทางชนชั้น ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน คนรวยเห็นแก่ตัว และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์

  • img
   ประกาศปฏิญญาดาการ์
   ให้ดำเนินการด้วยการปิดกั้นแหล่งกำเนิดของความสุดโต่ง และเลยเถิดด้วยการชี้แจงและให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของศาสนาอิสลาม

  • img
   ลำดับความสำคัญในชีวิตมุสลิม
   สิ่งที่อัลกุรอานได้ให้ความสำคัญมีหลายประการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการศรัทธาที่สำคัญ หลักการปฏิบัติตนด้านการงานและทรัพย์สิน และหลักจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

  • img
   หลักสูตร และเทคนิคการสอนของนะบี
   ท่านนะบี ไม่ได้เรียนรู้วิชาจิตวิทยาจากสถาบันการศึกษาใด แต่ท่านสามารถนำจิตวิทยามาใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

  • img
   คุณสมบัติของมุฟตี
   มุฟตีจำต้องมีบุคลิกที่สุขุม รอบคอบ ไม่พูดมาก เป็นคนที่รอบรู้ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างสำนักคิดต่าง ๆ เขาจะต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมทั้งพรสวรรค์ และพรแสวงของคุณสมบัติของความเป็น มุฟตีที่ดี