• img
   การคบค้าสมาคมกับคนชั่ว
   เพื่อนชั่ว ๆ นั้นจะชักนำเขาออกจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺไปสู่การฝ่าฝืนพระองค์ 

  • img
   ความพอเพียง คือ ความเข้มแข็ง
   การรูจักพอเพียงในอำนาจ บารมี ที่ได้สะสมความดีไว้จนคนยกย่องนับถือ ไม่ใช่กระสันอยากได้ตำแหน่ง อำนาจ โดยการกว้านซื้อด้วยเงินทอง

  • img
   ชนิดต่าง ๆ ของความรัก และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
    พวกเราเป็นกลุ่มหนึ่งจากมุสลิมที่ได้ถกกัน และพยายามจะเข้าถึงคำนิยามของคำว่า "ความรักในอิสลาม” 

  • img
   มนุษย์มองเห็นญินได้หรือไม่
   พระองค์ทรงสร้างญินมาและญินนั้นมีจริง ซึ่งจุดประสงค์ที่อัลลอฮฺ  ทรงสร้างญิน คือ การเครพภัคดีต่อพระองค์

  • img
   กัลยาณมิตร (มิตรที่ดี)
   มนุษย์โดยทั่วไปนั้นมีความแตกต่างกันทั้งด้านศาสนาและจรรยามารยาท มีทั้งคนดีที่ควรแก่การเลือกคบเป็นมิตร และคนชั่วที่ควรหลีกห่าง ไม่ร่วมคบค้าสมาคมด้วย

  • img
   จุดยืนของเด็กมุสลิม
   เด็กกลุ่มนี้รู้ทั้งรู้ว่ามุสลิมมีจำนวนน้อยกว่าถึง 3 เท่าตัว แต่นั่นไม่ได้ทำให้พวกเขากลัวเลยแม้แต่น้อย

  • img
   ความดีที่เหลืออยู่
   มนุษย์เราต้องดิ้นรนทำงานประกอบอาชีพ นี่คือความเป็นจริงของชีวิตคนเรา แต่การมีชีวิตของมุสลิมเรานั้นไม่ได้อยู่แค่การดำเนินชีวิตในโลกนี้เพียงอย่างเดียว 

  • img
   ประชาชาติเดียวกันเป็นไปได้หรือไม่ ?
   มาตรแม้นว่าอัลลอฮ์จะทำให้มนุษย์นั้นเป็นประชาชาติเดียวกัน ความประเสริฐของการให้เอกภาพและบรรดาผู้ให้เอกภาพก็จะไม่ปรากฏขึ้น

  • img
   การเบี่ยงเบนทางเพศในอิสลาม
     ในยุคปัจจุบันนี้นั้นมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับบรรดา ผู้ชายรักผู้ชาย ผู้หญิงรักผู้หญิง ผู้ชายแปลงเพศ หรือการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ในการเป็นเพศ ที่ 3

  • img
   ประชาธิปไตย ไม่มีอยู่จริง !
   ความทรงจำอันเจ็บปวดกับการปกครองด้วยน้ำมือของมนุษย์ ด้วยกฏหมายของมนุษย์ คือความชอกช้ำของผู้คนส่วนมาก

  • img
   ต้องเป็นตัวแทนที่ดี
   วันนี้การท้วงติงของมลาอิกะฮฺหรือข้อห่วงใยของพวกเขาได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือสงครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในผลประโยชน์

  • img
   บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาต่อการเมืองการปกครอง
   การพนันที่เกิดจากเกมกีฬา การติดยาเสพติด การสูบบุหรี่และการดื่มสุรากลายเป็นการโอ้อวด และเห็นเป็นเรื่องปกติ

  • img
   ทีวีมุสลิม ปรากฎการณ์ใหม่
   สำนักข่าวทีวีอัลญะซีเราะฮ์ ได้นำเสนอข้อมูลข่าวผ่านดาวเทียม อย่างอย่างเจาะลึกและให้ความเป็นธรรม จนโลกตะวันตกจ้องจับตาดูความเคลื่อนไหว

  • img
   ผี..มีจริงใหม ?
   มีผู้ถามว่าเมื่อชีวิตหนึ่งชีวิตใดกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลา วิญญาณของเขาจะกลับมาโลกดุนยาอีกได้หรือไม่? 

  • img
   ร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีงาม
   ในสังคมมุสลิมมีองค์กรที่สำคัญอยู่ 2 ประเภท นั่นคือ องค์กรการบริหารและองค์กรการศึกษา 

  • img
   ตารางประจำวันสำหรับชีวิตมุสลิม
   จงทำให้หัวใจเปี่ยมล้นไปด้วยความรักในอัลลอฮ์  ที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเรา และทรงผลักดันความทุกข์ยากออกไปให้พ้น 

  • img
   แบบอย่างที่ดี
      พี่น้องมุสลิมทั้งหลายท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆของท่าน ญาติของท่าน ตลอดจนทุกคนที่อยู่แวดล้อมตัวของท่าน 

  • img
   พรรคคุณธรรม พรรคมาร
   การดำเนินกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา แม้แต่ศาสนา มักจะมีคำว่าพรรค และพวก เข้ามาเกี่ยวข้อง

  • img
   ความโกรธรวบรวมความชั่วร้าย
   ความโกรธ ถูกกำหนดให้มีขึ้นในตัวมนุษย์เพื่อเป็นกลไกสำหรับป้องกันตนเอง แต่ถ้าหากไม่สามารถควบคุมความโกรธได้ มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการทำลาย

  • img
   โทษของผู้ทิ้งละหมาด
   เราลองมาดูโทษของผู้ที่ละทิ้งละหมาดบ้างว่าเขาจะโดนลงโทษอย่างไร ? ซึ่งมีทั้งโทษในโลกดุนยา และโลกอาคิเราะห์

  • img
   กุญแจสู่ชัยชนะ
   ทั้งหมดเป็นเพราะท่านได้อดทนต่อการทดสอบและแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ จนในที่สุดพระองค์ทรงตอบรับคำวิงวอนของท่าน

  • img
   วิธีการนอนและตื่นนอน
   ท่านนบี  จะไม่นอนนานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ และท่านจะไม่ฝืนความต้องการของร่างกายเมื่อต้องการจะนอน ท่านจะทำตามที่ร่างกายต้องการอย่างเต็มที่ โดยนอนเมื่อร่างกายต้องการ 

  • img
   การศรัทธาต่อพระเจ้ากับการสร้างเสริมสุขภาพจิต

   การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการเสริมสร้างสุขภาพจิตมนุษย์


  • img
   ที่มาของความสุข
   แท้จริงความสุขนั้นเป็นความต้องการ และเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกคน มนุษย์ทุกคนมีความหวัง ทุกคนต่างแสวงหาและขวนขวาย ในการให้ได้รับ และให้ได้มาซึ่งความสุขนั้น

  • img
   อนุภาพของคำพูดที่ดี
   อัลลอฮฺ  มีคำสั่งให้ท่านนบีมูซา อะลัยอิสสลาม ใช้คำพูดที่ดีในการเรียกร้องฟิรเอาว์ เพราะการใช้คำพูดที่ดีนั้น ย่อมส่งผลทางบวกต่อจิตใจของผู้ที่ได้ยิน