• img
   บทลงโทษของการเสพสุรา
   สุราเป็นปฐมบทของความชั่วร้าย  เป็นที่ต้องห้ามในการที่จะไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะด้วยกับกรณีอันใด

  • img
   บุคลิกและคุณลักษณะของผู้นำที่ดี
   การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากผู้ที่คิดจะให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง หากผู้นำยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ยากที่จะให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลง

  • img
   ความเสี่ยงในการพิพากษา
    อัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือผู้พิพากษาตราบใดที่เขาไม่อธรรม แต่เมื่อใดที่เขาอธรรม พระองค์ก็จะไม่ทรงช่วยเหลือเขาอีกต่อไป

  • img
   ผู้ทำพินัยกรรม และ ผู้รับ
   หากผู้ทำพินัยกรรมได้ทำพินัยกรรมให้หลังจากการทำร้ายของผู้รับพินัยกรรม    ต่อมาเขาก็เสียชีวิต   ถือว่าพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ   

  • img
   อัร ริบา - ดอกเบี้ย
   ถือเป็นบาปใหญ่และเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกศาสนาที่เป็นศาสนาแห่งฟากฟ้า(ศาสนายูดายของยิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม)

  • img
   ความผิดฐานฆ่าหรือทำร้ายร่างกาย
   เรื่องแรกที่จะถูกคิดบัญชี ณ อัลลอฮ์ วันกิยามะฮฺคือการละหมาด และเรื่องแรกที่จะถูกสอบสวนระหว่างมนุษย์คือคดีการหลั่งเลือด

  • img
   อาหารฮาลาลในบทบัญญัติอิสลาม
   ชุบฮาต หมายถึง อาหารที่ยังมีข้อเคลือบแคลงหรือน่าสงสัย ที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าฮาลาลหรือหะรอม

  • img
   การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์ของผู้อื่น
   ไม่ต้องชดใช้สำหรับการทำลายเครื่องดนตรี ไม้กางเขน ภาชนะใส่เหล้า หนังสือที่เชิญชวนสู่การหลงทางและไร้สาระ อุปกรณ์ไสยศาสตร์

  • img
   พินัยกรรม
   พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอายะฮฺแรกได้บ่งบอกถึงบทบัญญัติการทำพินัยกรรมให้กับบิดามารดาและญาติสนิท 

  • img
   การสอบสวนและการชั่งการงาน
   ใครที่ทำคุณงามความดีก็จะได้รับผลบุญ 10 ถึง 700 เท่า หรือมากกว่านั้น ส่วนผู้ที่กระทำชั่ว ทำบาปก็จะได้รับบาปตามจำนวนที่ได้กระทำ

  • img
   อิสลามกับระบบการเมืองการปกครอง
   มีการกำหนดกฏกติกาว่าด้วยการเมืองการปกครอง เพื่อใช้ศักยภาพในการพัฒนาชีวิตให้เป็นไปตามความประสงค์ของ  อัลลอฮ์ ผู้ทรงอำนาจอันแท้จริงในสากลจักรวาล

  • img
   ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ชนในศาสนาอิสลาม
   อิสลามเป็นศาสนาที่บุกเบิกในเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีจุดยืนจะให้ความคุ้มครองสิทธินุษย์ชน

  • img
   หลักนิติศาสตร์อิสลาม
   อิสลามมีคำตอบในทุกๆคำถาม  พูดตั้งแต่เรื่องเล็กสุดอย่าง อะตอม สสารจนกระทั่งไปถึงเรื่องใหญ่อย่างโลกและจักรวาล 

  • img
   การแบกศพและการฝังศพ
   ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเดินตามญะนาซะฮฺ เนื่องจากความอ่อนแอ ความอ่อนไหว การไม่อดกลั้นที่มีในพวกเธอทั้งหลาย

  • img
   การเยี่ยมเยียนกุบูรฺหรือสุสาน
   การจ้างพวกใดพวกหนึ่งให้อ่านอัลกุรอานเพื่อบริจาคผลบุญดังกล่าวให้ผู้ตายนั้นถือเป็นบิดอะฮฺหรือการอุตริขึ้นมาใหม่

  • img
   การห่อศพ
   วาญิบให้ทำการห่อศพโดยใช้ผ้าผืนเดียวคลุมศพทั้งร่าง ส่วนสุนนะฮ์ คือใช้ผ้าสามผืนในการห่อศพ

  • img
   การอาบน้ำศพ
   ห้ามสำหรับมุสลิมที่จะอาบน้ำศพให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม หรือห่อศพ หรือละหมาด หรือเดินตามศพและฝังศพ

  • img
   ข้อห้ามและอนุมัติในการรบ
   การฆ่ากันในสงครามนั้นต้องไม่ขยายออกไปนอกเขตการรบเป็นอันขาด และการทำสงครามควรเป็นเรื่องของหัวหน้าต่อหัวหน้า ไม่ใช่ราษฎรต่อราษฎร

  • img
   กฎการอนุญาตการพลีชีพในอิสลาม
    มนุษย์ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันต่างแก่งแย่งกัน และมีความเห็นแก่ตัวอันเป็นความจริงที่ไม่อาจหาคำปฏิเสธได้

  • img
   ประเภทของสงคราม
   ท่านนะบี  และสหาย ของท่านกระทำสงครามโดยมีเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการรุกรานเท่านั้น

  • img
   การสืบตำแหน่งผู้ปกครอง
   โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺจงแต่งตั้งเราให้เป็นผู้นำ แท้จริงเราจะไม่แต่งตั้งแก่ผู้ที่ร้องขอและผู้ที่พยายามแสวงหามัน

  • img
   บทลงโทษในอิสลาม
   ความผิดฐานพ้นจากศาสนา คือ ประหารชีวิต  ดังที่นะบีมุฮัมมัด กล่าวว่า "จงฆ่าผู้(มุสลิม) ที่ละทิ้งศาสนาของเขา"

  • img
   ความผิดตะอ์ซีร (บทลงโทษ)
   การลงโทษผู้กระทำผิดในอิสลาม ต้องดำเนินภายใต้กฏกติกาที่รัดกุม โปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค

  • img
   ความหมาย ข้อบัญญัติ และประโยชน์ของซะกาต
   เป้าหมายที่แท้จริงเพื่อให้มนุษย์อยู่เหนือทรัพย์สิน เป็นเจ้าไม่ใช่ทาสของมัน ด้วยเหตุนี้ซะกาตจึงเป็นผู้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสะอาดแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ

  • img
   ข้อแตกต่างระหว่างนิติบัญญัติ
   และเนื่องจากมนุษย์ มีความคิดอ่านที่จำกัด บทบัญญัติที่มนุษย์คิดขึ้น บางครั้งจึงเห็นดีเห็นงามกับความชั่วร้าย