• img
   บทสนทนาระหว่างชาวสวรรค์และชาวนรก
    พวกเขาจะสนทนากันโดยมีสิ่งปิดกั้นระหว่างกัน โดยที่ชาวสวรรค์ได้รับความเมตตาและชาวนรกได้รับการลงโทษ

  • img
   สรุปการรวบรวม อัลกุรอาน
   อัลกุรอาน ซึ่งเราได้อ่านกันอยู่ทุกวันนี้ ได้ถูกบันทึกทั้งหมดตั้งแต่สมัยท่านนบี  แต่ไม่ได้มีการบันทึกเป็นเล่มๆอย่างทุกวันนี้

  • img
   การรวบรวมอัลกุรอาน ในสมัยท่านอุษมาน
   การรวบรวม อัลกุรอานในสมัยท่านอุษมาน เพราะเกรงว่าจะมีการขัดแย้งกันเกี่ยวกับการอ่านของผู้ที่อาศัยอยู่ในแคว้นต่างๆ

  • img
   การรวบรวม อัลกุรอาน ในสมัยท่านอบูบักร
   สาเหตุของความหวาดกลัวที่จะต้องสูญเสียผู้ท่องจำ อัลกุรอานเป็น สาเหตุหลักในการคิดริเริ่มที่จะรวบรวม อัลกุรอานของท่านอบูบักร

  • img
   การรวบรวมอัลกุรอาน ในสมัยท่านนบี
   การบันทึกอายาตต่างๆไว้ตามแผ่นจารึกเช่น ก้านอินทผลัม, กระดูก, แผ่นหิน, และอื่นๆโดยเรียงตามลำดับซูเราะห์แต่ไม่มีการบันทึกไว้ในที่เดียวกัน

  • img
   ขั้นตอนการรวบรวม อัลกุรอาน
   อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายสำหรับบรรดามุสลิม ไม่ว่าผู้ท่องจำ อัลกุรอานนั้นจะเป็นเจ้าของภาษาอาหรับ  หรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาก็ตาม

  • img
   อัลกุรอานถูกรักษาอย่างไรหลังจากประทานลงมา
    อัลกุรอานที่อยู่ในมือของเราปัจจุบันคืออัลกุรอานที่ได้ถูกประทานแก่ท่านนบีมูฮำมัด ไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมลงไปหรือถูกตัดทอน

  • img
   ความสำคัญของการบันทึก อัลกุรอาน
   ซึ่งในสมัยนั้นท่านนบี  ห้ามการบันทึกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ อัลกุรอาน และหากมีการบันทึกสิ่งใดนอกเหนือจากอัลกุรอาน ท่านก็มีคำสั่งให้ลบหรือทำลายสิ่งต่างๆเหล่านั้น

  • img
   คำนิยามของ อัลกุรอาน
   อัลกุรอานมาจากรากศัพท์ของคำว่า ( قرأ ) มีความหมายเดียวกับคำว่า ( تلا ) ซึ่งแปลว่าการอ่าน

  • img
   ความพยายามของบรรดาศอฮาบะฮ์ในการรวบรวมอัลกุรอาน
    เพื่อเป็นแนวทางและทางนำในการเรียกร้องจากความมืดมิดสู่แสงสว่าง จากความลุ่มหลงสู่ความแนวทางที่เที่ยงตรง และจากความโอหังสู่ความภักดี

  • img
   ข้อพิพาทบางประการเกี่ยวกับการรวบรวมอัลกุรอาน
   อัลกุรอานไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาเก็บโชว์ไว้ในตู้ แต่..เป็นคัมภีร์ที่รอการนำมาปฏิบัติใช้เป็นครรลองในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ท้าทายรอให้พิสูจน์ความเร้นลับอีกมากมายอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

  • img
   ขั้นตอนในการรวบรวมอัลกุรอาน
   ส่วนหนึ่งจากบรรดาอาลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันในยุคสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งคอยบันทึกอัล-วะหฺยูเป็นการเฉพาะ คือ ซัยด์ บิน ษาบิต

  • img
   วิธีการรวบรวมอัลกุรอาน
   สำหรับผู้ที่นำโองการต่างๆ มาให้ซัยด์ เขาจะไม่บันทึกโองการใดนอกจากจะต้องมีพยานที่มีความยุติธรรมสองคนมายืนยัน

  • img
   อัลกุรอานถูกเก็บรักษาอย่างไร ?
   ท่านอุมัรได้สั่งเสียว่าให้นำอัลกุรอานไปเก็บรักษาไว้ที่บุตรีของท่านคือ ท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ ซึ่งเป็นภริยาของท่านรอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

  • img
   ชื่อ และ ความสำคัญของการบันทึกอัลกุรอาน
   บรรดาเศาะหาบะฮฺจะระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่ยอมให้ขาดตกบกพร่องแม้เพียงอักขระเดียว ไม่อนุญาตให้ตัดออกแม้เพียงอักษร “วาว”

  • img
   นิยามอัลกุรอาน
   ส่วนคำนิยามที่ง่ายเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้คนโดยทั่วไป อัลกุรอาน หมายถึง คัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นคัมภีร์แห่งฟากฟ้าของศาสนาอิสลาม

  • img
   ความพยายามของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ในการรวบรวมอัลกุรอาน
   ความเจริญรุดหน้าทางด้านวัตถุและการรุกคืบของเทคโนโลยี สารสนเทศ มีบทบาทอย่างสูงต่อวิถีชีวิตมนุษย์ ในขณะที่ด้านศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณกลับลดน้อยถอยลง

  • img
   ตามอัลกุรอานอย่างเดียวได้ใหม ?
   ซุนนะห์ของท่านร่อซูล ได้มาอธิบายอัลกุรอาน ดังเช่นซุนนะห์ได้อธิบายจำนวนของการละหมาดต่างๆ และจำนวนการอ่านในละหมาด

  • img
   อัลกุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง
   หลักความเชื่อของอะห์ลุซซุนนะห์ วัลญะมาอะห์ ก็คือ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงพูด และเป็นการพูดจริงๆ พูดเมื่อไหร่ อย่างไร ตามที่พระองค์ทรงประสงค์

  • img
   การวางตัวเมื่อเจอบททดสอบ
   และแน่นอนเราจะต้องทำการทดสอบพวกเจ้าด้วยกับส่วนหนึ่งจากความหวาดกลัว ความหิวโหย และการพร่องลงของทรัพย์สิน ,ชีวิตและพืชผล

  • img
   มาตรฐานในการวัดความเป็นบ่าว
   บุคคลผู้ที่จะอยู่ในสถานะของบ่าวผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้าก็คือ บุคคลที่ศรัทธาต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียว และรักษาสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อพระองค์

  • img
   มารยาทการอ่านอัลกุรอาน
   ผู้อ่านอัลกุรอานควรนั่งหันหน้าไปยังทิศกิบลัต หากสามารถทำได้ แต่การอ่านอัลกุรอานย่อมอ่านได้ทุกอิริยาบท ไม่ว่าจะยืน จะนั่ง จะเดิน จะนอน หรือระหว่างเดินทางก็ตาม

  • img
   ใช้ชีวิตกับอัลกุรอาน
    การพูดถึงเรื่องราวของอัลกุรอานนั้น ถือเป็นการพูดในเรื่องที่ใหญ่ เพราะเป็นการกล่าวถึงคัมภีร์ที่มีความยิ่งใหญ่

  • img
   บท ทด สอบ
   โลกนี้คือบ้านหรือสนามแห่งการทดสอบ การใช้ชีวิตในโลกดุนยาไม่มีอันใดเลยเว้นแต่การทดสอบจากอัลลอฮฺ

  • img
   ซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮ อธิบาย
   อัรเราะฮฺมาน หมายถึง อัลลอฮฺ  ผู้ทรงเมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ ทั้งผู้ศรัทธาและไม่ศรัทธา